כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
1,202
כיתות:
43
תלמידים בכיתה:
28.0
שנת הקמה:
2006
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
פחד יצחק 30
כתובת למכתבים:
פחד יצחק 30, ביתר עילית
מיקוד:
9054601
טלפון:
02-5804598
פקס:
02-5802066
מנהל/ת:
אורה קרח
מפקח/ת:
שושנה אלימלך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
מרכז החינוך העצמאי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
1,202
בנים:
0
בנות:
1,202
כיתות:
38
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 0 132 26.4
ב 5 0 141 28.2
ג 5 0 112 22.4
ד 5 0 144 28.8
ה 4 0 139 34.8
ו 7 0 187 26.7
ז 6 0 159 26.5
ח 6 0 188 31.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017