כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
49
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
4.9
שנת הקמה:
2006
רשות:
מג'ד אל-כרום
פרטי קשר
יישוב:
מג'ד אל-כרום
כתובת:
מג'ד אל-כרום
כתובת למכתבים:
מג'ד אל-כרום ת.ד. 902, מג'ד אל-כרום
מיקוד:
2019000
טלפון:
04-9880107
פקס:
04-9905629
מנהל/ת:
אמל מסרי
מפקח/ת:
פאדיא פלאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת דיאלה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2020
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
49
בנים:
39
בנות:
10
כיתות מיוחדות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 5 0 5.0
ה 1 3 1 4.0
ז 1 5 0 5.0
ח 1 2 3 5.0
ט 1 3 2 5.0
י 2 11 0 5.5
יא 1 4 1 5.0
יב 2 6 3 4.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017