כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
39
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
6.5
שנת הקמה:
2006
רשות:
כפר כנא
פרטי קשר
יישוב:
כפר כנא
כתובת:
כפר כנא
כתובת למכתבים:
כפר כנא ת.ד. 1231, כפר כנא
מיקוד:
1693000
טלפון:
04-6519903
פקס:
04-7707846
מנהל/ת:
אמאני טאהא
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
עמותת האידיאלים לחינוך ותרבות
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
39
בנים:
24
בנות:
15
כיתות מיוחדות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ד 1 4 1 5.0
ז 1 2 4 6.0
י 1 5 3 8.0
יב 3 13 7 6.7
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017