כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
302
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
25.2
שנת הקמה:
1978
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
שכ מזרחית
כתובת למכתבים:
ת.ד. 4060, נצרת
מיקוד:
1614001
טלפון:
04-6555833
פקס:
04-6555833
מנהל/ת:
אימאן פאהום
מפקח/ת:
באסם עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
302
בנים:
136
בנות:
166
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 47 58 26.3
ח 3 37 52 29.7
ט 5 52 56 21.6
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017