בית ספר אבן סינא -חטב ג' נצרת

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
נצרת
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - ט
שלבי חינוך
חט"ב בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית נצרת
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
אימאן פאהום
חמישון טיפוח חט"ב
5
עשירון טיפוח חט"ב
10
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
52.9%
חציון וותק הוראה
13.5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.6%

עובדי הוראה

4
מורים
30
מורות

תלמידים

144
בנים
160
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

8,407,225 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

6,737,583 ₪
עלות שעות הוראה
6,719,083 ₪
עלות שכר - קורונה
18,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,669,642 ₪
שירותי היקף
1,356,497 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
31,778 ₪
חינוך מיוחד
68,710 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-9,120
רכישות חוזים והקצבות
148,639 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
73,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
692,966 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
27,354 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
26.7

מיצ"ב - הישגים לימודיים

ערבית ח'

אנגלית ח'

מתמטיקה ח'

מדע וטכנולוגיה ח'

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

יחסים בין באי בית הספר

יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים

יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי
ז-ט
87%
כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי
ז-ט
61%
לרוב המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים
ז-ט
63%
לרוב המורים חשוב מאד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל
ז-ט
72%

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
המורים
88%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
המורים
75%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
המורים
86%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
המורים
75%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
המורים
88%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
המורים
94%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
המורים
94%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
המורים
94%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
המורים
93%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
המורים
93%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
המורים
100%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
המורים
93%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
המורים
80%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
המורים
79%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
המורים
80%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
המורים
94%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
המורים
73%

הוראה, למידה והערכה

התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה

לעיתים רחוקות התלמידים עושים רעש ובלגן בכיתה ומפריעים ללמוד
ז-ט
56%
בכיתה שלי אין תלמידים שמתחצפים למורים
ז-ט
71%
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד למורים
ז-ט
77%
המורים לא צריכים לחכות הרבה זמן בתחילת השיעור עד שהתלמידים מפסיקים להרעיש
ז-ט
55%

מאמצי בית הספר לעידוד תחושת המוגנות

כשיש מקרי אלימות בבית הספר המורים יודעים על כך
ז-ט
77%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי למנוע אלימות וכדי לטפל בה
ז-ט
72%
בהפסקות יש תמיד מורה או כמה מורים בחצר שתפקידם להשגיח שלא תהיה אלימות
ז-ט
82%

מעורבות באירועי אלימות

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים דחף אותי
ז-ט
7%
בחודש האחרון קיבלתי מכה או בעיטה או אגרוף מתלמיד
ז-ט
3%
בחודש האחרון תלמיד השתמש בחפץ כדי לפגוע בי
ז-ט
4%
בחודש האחרון תלמיד נתן לי מכות חזקות
ז-ט
1%
בחודש האחרון תלמיד איים שיפגע בי בבית הספר או אחרי הלימודים
ז-ט
5%
בחודש האחרון תלמיד סחט ממני באיומים כסף, אוכל או דברי ערך
ז-ט
1%
בחודש האחרון תלמיד ניסה לשכנע אחרים לא לדבר איתי
ז-ט
8%
בחודש האחרון תלמיד הפיץ עליי שמועות לא נכונות כדי לפגוע בי
ז-ט
7%
בחודש האחרון הטילו עלי חרם
ז-ט
5%

קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים

רוב המורים מקפידים לעדכן אותי על מצבי בלימודים
ז-ט
77%
רוב המורים מסבירים לכל תלמיד באופן אישי מה בדיוק עליו לעשות כדי להשתפר בלימודים
ז-ט
79%
כשתלמידים מתקשים להבין את החומר, רוב המורים מסבירים להם מה הם יכולים לעשות כדי להבין טוב יותר
ז-ט
84%
כשהמורים מחזירים לנו עבודה או מבחן, רובם כותבים ליד התשובות מה נכון ומה צריך לשפר
ז-ט
74%
כשתלמיד בכיתה לא מצליח במבחן או בעבודה, רוב המורים עוזרים לו להבין למה זה קרה
ז-ט
77%
רוב המורים מוודאים שהתלמידים מבינים את החומר הנלמד לפני שממשיכים לנושא הבא
ז-ט
84%

אסטרטגיות ללמידה עצמית

בזמן למידת חומר חדש אני מנסה לסדר אותו לעצמי באופן שיעזור לי ללמוד (למשל: כותב ראשי פרקים, מדגיש קטעים מרכזיים, כותב סיכומים וכו')
ז-ט
78%
אם אינני מבין חומר כלשהוא, אפנה למישהו לבקש סיוע (למשל: למורה, לתלמיד אחר וכו')
ז-ט
83%
אחרי שאני לומד חומר חדש אני בודק את עצמי: האם הבנתי את הרעיונות המרכזיים? אילו רעיונות לא הבנתי במידה מספקת ואני זקוק לחיזוק? וכו'
ז-ט
77%
פעמים רבות אני מנסה להרחיב את הידע שלי על נושאים שנלמדים בבית הספר (למשל: באמצעות קריאה בספרים, באמצעות חיפוש מידע באינטרנט וכו')
ז-ט
78%

מוגנות והתנהגות נאותה

פרקטיקות הוראה-למידה-הערכה

המורים בבית הספר מכוונים אותנו ללמוד בדרכים שונות כגון עבודות חקר, תצפיות ופרויקטים
ז-ט
86%
המורים בבית הספר מעריכים את העבודה שלנו לא רק על פי מבחנים אלא גם על פי מידע אחר
ז-ט
87%
המורים בבית הספר מעודדים אותנו להיות פעילים במהלך הלמידה, למשל לשאול שאלות ולהציג עבודות
ז-ט
86%
במהלך השיעורים המורים מקשרים את החומר הנלמד לנושאים נוספים למשל למקצועות אחרים
ז-ט
83%
רוב המורים מטילים עלינו משימות של עבודה משותפת עם תלמידים אחרים
ז-ט
85%
תלמידים בכיתתי עובדים על משימות שונות באופן עצמאי במסגרת השיעורים
ז-ט
77%

מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה

אני מרגיש סקרנות ועניין כלפי הדברים שאני לומד בבית הספר
ז-ט
79%
הדברים שמלמדים בבית הספר מקנים לי ידע רב וחשוב
ז-ט
88%
אני בטוח שאוכל להצליח בלימודים גם אם המשימות יהיו קשות
ז-ט
88%
הדברים שאני לומד בבית הספר עוזרים לי גם מחוץ לשעות הלימודים
ז-ט
83%
אני נהנה מהדברים שאני לומד בבית הספר
ז-ט
76%

תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה

רוב המורים מסבירים באופן ברור את החומר שהם מלמדים
ז-ט
82%
רוב המורים שלי מלמדים באופן שגורם לי להבין את החומר
ז-ט
76%
רוב המורים שלי יודעים ללמד טוב
ז-ט
85%
רוב המורים מלמדים באופן מעניין המעורר חשק להקשיב להם וללמוד
ז-ט
74%
רוב המורים מלמדים באופן שמעודד אותי לחשוב על החומר ולהתעמק בו
ז-ט
76%

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
המורים
25%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
המורים
56%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
המורים
75%

שביעות רצון מבית הספר

תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר

אני אוהב להיות בבית הספר
ז-ט
79%
גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר לבית ספר אחר
ז-ט
83%
טוב לי בבית הספר
ז-ט
80%

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
המורים
88%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
המורים
75%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
המורים
19%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
המורים
75%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
המורים
81%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
המורים
81%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
המורים
75%

חינוך חברתי ערכי

מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה

בבית הספר מעודדים אותנו לגלות סובלנות כלפי האחר והשונה (למשל, דוברי שפה אחרת, בעלי מוגבלויות, משתייכים לדת אחרת וכו')
ז-ט
82%
התלמידים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה
ז-ט
87%
המורים בכיתה שלי מתייחסים בכבוד כלפי האחר והשונה
ז-ט
88%
צוות בית הספר עושה מאמצים כדי לשתף את כל התלמידים בפעילויות, ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכו' (למשל מוודאים שכולם יוזמנו לאירועים חברתיים)
ז-ט
85%
כל התלמידים בבית הספר שלנו משתלבים בחברה באופן מלא ללא הבדלי מוצא, דת, מוגבלות וכו'
ז-ט
82%

מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית

בבית הספר מעודדים תלמידים לגלות מנהיגות (למשל: להתנדב למועצת תלמידים, ליזום פרויקטים של שיפור בית ספרי ועוד)
ז-ט
88%
בבית הספר מעודדים את התלמידים להיות חברים בתנועות נוער
ז-ט
63%
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק פעיל בחיים האזרחיים (כמו להתעניין בנושאים אקטואליים שעל סדר היום הציבורי בקהילה ובמדינה וכו')
ז-ט
68%
בית הספר מעודד אותי לעזור בפעילות התנדבותית למען הקהילה
ז-ט
76%
בית הספר מעודד אותי לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית (כמו מועצת תלמידים, חונכות וכד')
ז-ט
76%