כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
303
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
25.3
שנת הקמה:
1978
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
שכ מזרחית
כתובת למכתבים:
נצרת ת.ד. 4060, נצרת
מיקוד:
16102
טלפון:
04-6555833
פקס:
04-6555833
מנהל/ת:
אימאן פאהום
מפקח/ת:
באסם עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
303
בנים:
147
בנות:
156
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 38 49 29.0
ח 5 54 53 21.4
ט 4 55 54 27.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017