כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
330
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
25.4
שנת הקמה:
1978
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
שכ מזרחית
כתובת למכתבים:
נצרת ת.ד. 4060, נצרת
מיקוד:
16102
טלפון:
04-6555833
פקס:
04-6555833
דוא"ל:
taghridfah@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אימאן פאהום
מפקח/ת:
באסם עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
330
בנים:
172
בנות:
158
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 4 51 45 24.0
ח 4 58 51 27.3
ט 5 63 62 25.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016