כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
410
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
25.6
שנת הקמה:
1978
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
רח 6024 13
כתובת למכתבים:
ת.ד. 79, נצרת
מיקוד:
1610002
טלפון:
04-6574408
פקס:
04-6013593
מנהל/ת:
לילא אבו אחמד
מפקח/ת:
באסם עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
410
בנים:
205
בנות:
205
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 72 68 28.0
ח 6 67 71 23.0
ט 5 66 66 26.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017