כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
י - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
214
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
2013
רשות:
ג'דיידה-מכר
פרטי קשר
יישוב:
ג'דיידה-מכר
כתובת:
ג'דיידה-מכר
כתובת למכתבים:
ג'דיידה-מכר ת.ד. 1121, ג'דיידה-מכר
מיקוד:
25105
טלפון:
04-9996052
פקס:
04-9961688
מנהל/ת:
ח'ליל מיעארי
מפקח/ת:
אחמד עבד אל רחמאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עידן השלום להכשרה קידום ואחווה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2015
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
214
בנים:
87
בנות:
127
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 3 30 36 22.0
יא 3 23 54 25.7
יב 3 34 37 23.7
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017