כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
506
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
29.8
שנת הקמה:
1992
רשות:
שפרעם
פרטי קשר
יישוב:
שפרעם
כתובת:
שפרעם
כתובת למכתבים:
ת.ד. 17, שפרעם
מיקוד:
20200
טלפון:
04-9500061
טלפון נוסף:
04-9500131
פקס:
04-9866832
מנהל/ת:
פארוק פרהוד
מפקח/ת:
האני פראג'
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
כנסיה מיטרנית-יונית-קתולית
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
506
בנים:
254
בנות:
252
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 4 49 66 28.8
י 5 81 63 28.8
יא 4 60 57 29.3
יב 4 64 66 32.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017