כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
521
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
26.1
שנת הקמה:
2004
רשות:
סח'נין
פרטי קשר
יישוב:
סח'נין
כתובת:
סח'נין
כתובת למכתבים:
סח'נין ת.ד. 130, סח'נין
מיקוד:
3081002
טלפון:
04-6611111
טלפון נוסף:
04-6611184
פקס:
04-6744505
אתר אינטרנט:
www.sakhnin.ac.il
מנהל/ת:
אמיר חאג'
מפקח/ת:
תאופיק זערורה
יישוב:
סח'נין
כתובת:
סח'נין
כתובת למכתבים:
סח'נין ת.ד. 130, סח'נין
מיקוד:
3081002
טלפון:
04-6611111
טלפון נוסף:
04-6611184
פקס:
04-6744505
אתר אינטרנט:
www.sakhnin.ac.il
מנהל/ת:
אמיר חאג'
מפקח/ת:
תאופיק זערורה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
המכללה הארצית - סכנין בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
521
בנים:
259
בנות:
262
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 5 76 68 28.8
י 5 73 58 26.2
יא 5 67 78 29.0
יב 5 43 58 20.2
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017