כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יג
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
254
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
31.8
שנת הקמה:
1967
רשות:
שפרעם
פרטי קשר
יישוב:
שפרעם
כתובת:
שפרעם
כתובת למכתבים:
שפרעם ת.ד. 61, שפרעם
מיקוד:
2020015
טלפון:
04-9865197
פקס:
04-9500415
מנהל/ת:
עלי מוקבל
מפקח/ת:
ח'אלד חג'אזי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית שפרעם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
254
בנים:
109
בנות:
145
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 3 31 55 28.7
יא 2 29 31 30.0
יב 3 49 59 36.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017