כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
27
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
9.0
שנת הקמה:
2005
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אל ארמן 2
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 14235, ירושלים
מיקוד:
91141
טלפון:
02-6282331
פקס:
02-6289736
דוא"ל:
aznifbag@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
האיג נוראיר קזאזיאן
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
הפטריארכיה הארמנית
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
27
בנים:
11
בנות:
16
כיתות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 1 2 7 9.0
יא 1 5 5 10.0
יב 1 4 4 8.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016