כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
132
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
11.0
שנת הקמה:
2005
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אל ארמן 2
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 14235, ירושלים
מיקוד:
9114102
טלפון:
02-6282331
פקס:
02-6289736
מנהל/ת:
נארק אברהמיאן
מפקח/ת:
נגוהה פרחאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
הפטריארכיה הארמנית
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
132
בנים:
61
בנות:
71
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 8 4 12.0
ב 1 5 7 12.0
ג 1 2 9 11.0
ד 1 6 6 12.0
ה 1 7 7 14.0
ו 1 10 10 20.0
ז 1 1 5 6.0
ח 1 3 5 8.0
ט 1 7 4 11.0
י 1 4 5 9.0
יא 1 6 2 8.0
יב 1 2 7 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017