כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
14
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
7.0
שנת הקמה:
2002
רשות:
אבו סנאן
פרטי קשר
יישוב:
אבו סנאן
כתובת:
אבו סנאן
כתובת למכתבים:
אבו סנאן ת.ד. 433, אבו סנאן
מיקוד:
2490500
טלפון:
04-9967913
פקס:
04-9967913
מנהל/ת:
יאסמין אמון
מפקח/ת:
כמיל אבו דולה
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
המכללה הארצית - סכנין בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
14
בנים:
8
בנות:
6
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 1 3 3 6.0
יב 1 5 3 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017