כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
308
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
23.7
שנת הקמה:
2007
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
דרך בית לחם 115
כתובת למכתבים:
דרך בית לחם 115, ירושלים
מיקוד:
9343047
טלפון:
02-6712977
פקס:
02-6726096
מנהל/ת:
יונת דבורה טוקר
מפקח/ת:
יואל דוב ורצברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
308
בנים:
0
בנות:
308
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 45 22.5
ב 1 0 23 23.0
ג 2 0 56 28.0
ד 2 0 44 22.0
ה 2 0 45 22.5
ו 2 0 42 21.0
ז 1 0 29 29.0
ח 1 0 24 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017