כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
374
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
24.9
שנת הקמה:
2006
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
נחל שורק 15
כתובת למכתבים:
נחל שורק 15, בית שמש
מיקוד:
9909119
טלפון:
02-9951447
פקס:
02-9951429
מנהל/ת:
פזיה ברכה ראשי
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
374
בנים:
0
בנות:
374
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 55 18.3
ב 2 0 55 27.5
ג 2 0 62 31.0
ד 2 0 54 27.0
ה 3 0 71 23.7
ו 3 0 77 25.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017