כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
27
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
2011
רשות:
נס ציונה
פרטי קשר
יישוב:
נס ציונה
כתובת:
הרמן מאיר 27
מיקוד:
74014
טלפון:
08-9402422
מפקח/ת:
תמר רוזנבאום
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
דניאל לקידום חינוך וולדוף
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
27
בנים:
12
בנות:
15
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 12 15 27.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 01/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017