כללי
סוג:
חטיבת ביניים
כיתות:
ז - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
165
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
20.6
שנת הקמה:
1991
רשות:
עפולה
פרטי קשר
יישוב:
עפולה
כתובת:
וולפסון 30
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2220, עפולה
מיקוד:
1812102
טלפון:
04-6521664
פקס:
04-6402953
מפקח/ת:
שלום מרדכי אדרי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית עפולה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
165
בנים:
0
בנות:
165
כיתות:
7
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 3 0 65 21.7
ח 3 0 55 18.3
ט 2 0 45 22.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017