כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
513
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
28.5
שנת הקמה:
2010
רשות:
מודיעין מכבים רעות
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין-מכבים-רעות
כתובת:
שרה אמנו 59
כתובת למכתבים:
שרה אמנו 59, מודיעין-מכבים-רעות
מיקוד:
71727
טלפון:
08-6990866
פקס:
08-6990867
אתר אינטרנט:
www.alonim.edu1.org.il
מנהל/ת:
גלית טורג'מן
מפקח/ת:
רונית חן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית מודיעין מכבים רעות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
513
בנים:
273
בנות:
240
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 22 25 23.5
ב 3 41 46 29.0
ג 3 47 42 29.7
ד 3 45 28 24.3
ה 4 60 61 30.3
ו 3 58 38 32.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017