בית ספר אולפנית לבנות טבריה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
טבריה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
רשת אורט
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
שמעיה פנחס כרמל
חמישון טיפוח חט"ב
3
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ב
6
עשירון טיפוח חט"ע
4
אשכול למ"ס רשות
4
מורים בעלי תואר שני+
61.2%
חציון וותק הוראה
21 שנים
בחינוך טכנולוגי
73.1%
זכאות לתעודה טכנולוגית
75.5%
שילוב חינוך מיוחד
6.9%
הגשה לבגרות
כן

עובדי הוראה

9
מורים
120
מורות

תלמידים

0
בנים
793
בנות

תלמידים עולים

1.4%
עולים
98.6%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

34,398,932 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

32,155,533 ₪
עלות שעות הוראה
32,117,783 ₪
עלות שכר - קורונה
37,750 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,243,399 ₪
שירותי היקף
1,226,611 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
68,674 ₪
חינוך מיוחד
180,724 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-69,013
רכישות חוזים והקצבות
737,419 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
98,984 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
1,007,712 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
43,206 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
25.9

מיצ"ב - הישגים לימודיים

אנגלית ח'

עברית ח'

מתמטיקה ח'

מדע וטכנולוגיה ח'

מיצ"ב - אקלים בית ספרי

שביעות רצון מבית הספר

שביעות הרצון של המורים מבית הספר

אתה שבע רצון מעבודתך כמורה
י-יא
100%
אתה לא חש שהתעייפת מעבודת ההוראה
י-יא
76%
אתה לא חש שמוטל עלייך עומס עבודה כבד מדי
י-יא
38%
אתה שבע רצון מהתנהלות בית הספר
י-יא
88%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו
י-יא
92%
בבית הספר עושים פעולות רבות כדי שלמורים יהיה נעים לשהות בו
י-יא
85%
בבית הספר משתדלים ליצור תנאים שיאפשרו לי להצליח בעבודתי
י-יא
88%

יחסים בין באי בית הספר

שותפות הורים בבית הספר

בית הספר מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו
י-יא
79%
להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה
י-יא
80%
הורי התלמידים נמצאים בקשר קבוע טלפוני, מייל, סמס וכד', עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם
י-יא
72%
המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם
י-יא
50%

עבודה שיתופית של מורים בבית הספר

מורים בבית הספר מקפידים לשתף מורים עמיתים בידע שצברו בהשתלמויות
י-יא
88%
פגישות הצוות מתועדות והסיכום מופץ לכלל המורים בצוות
י-יא
56%
המורים בצוות המקצועי מתכננים את כלי ההערכה (מטלות, מבחנים) בעבודה שיתופית
י-יא
92%
מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו
י-יא
92%
מנתחים יחד תשובות שגויות של תלמידים וחושבים כיצד לסייע להם
י-יא
52%
מפתחים יחד חומרי הוראה-למידה
י-יא
84%
משתפים זה את זה בלבטים ובקשיים בהוראה
י-יא
92%
דנים יחד בתכנית העבודה הבית ספרית בתחום הדעת
י-יא
85%

קליטה וליווי של עו"ה חדשים ובעלי תפקידים בבית הספר

בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת מורים חדשים
י-יא
67%
בבית הספר קיים תהליך סדור ושיטתי של קליטת בעלי תפקידים חדשים
י-יא
77%
בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי תפקידים, למשל: לרכז שכבה, לרכז מקצוע וכו'
י-יא
87%
הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים
י-יא
47%
בבית הספר לכל מורה מתמחה או מורה חדש מוצמד חונך מלווה שהוכשר לתפקידו
י-יא
71%

מוגנות והתנהגות נאותה

ניהול פיתוח הצוות החינוכי

מאז תחילת השנה הוצבו לך יעדי שיפור אישיים הנוגעים לתהליכי ההוראה
י-יא
19%
מאז תחילת השנה נערכה תצפית על שיעור שהעברת, על ידי אחד (או יותר) מאנשי צוות בית הספר, לצורך שיפור ההוראה
י-יא
15%
המנהל היה שותף בבניית תכנית ההתפתחות המקצועית שלך לשנה זו
י-יא
28%