כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
952
כיתות:
32
תלמידים בכיתה:
29.8
שנת הקמה:
2005
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הר הזיתים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 20301, ירושלים
מיקוד:
91914
טלפון:
02-6272033
פקס:
02-6281240
מנהל/ת:
אמאל טחאן
מפקח/ת:
רנה ח'לף
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בי"ס סמהר בע"מ
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
952
בנים:
1
בנות:
951
כיתות:
32
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 60 20.0
ב 3 1 82 27.7
ג 3 0 86 28.7
ד 3 0 101 33.7
ה 3 0 103 34.3
ו 3 0 86 28.7
ז 3 0 105 35.0
ח 3 0 103 34.3
י 3 0 88 29.3
יא 2 0 71 35.5
יב 3 0 66 22.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016