כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
405
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
2006
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית חנינא החדשה
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 18494, ירושלים
מיקוד:
9118302
טלפון:
02-6567602
פקס:
02-5849829
מנהל/ת:
ופאא גדה
מפקח/ת:
נור ח'טיב
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
אהל אלסנה אלחיריה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
405
בנים:
242
בנות:
163
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 26 23 49.0
ב 2 25 21 23.0
ג 2 23 19 21.0
ד 2 24 14 19.0
ה 2 33 22 27.5
ו 2 27 22 24.5
ז 2 28 14 21.0
ח 2 27 13 20.0
ט 2 29 15 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017