כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
341
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
31.0
שנת הקמה:
2005
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
חב"ד 1
כתובת למכתבים:
ביתר עילית ת.ד. 30047, ביתר עילית
מיקוד:
9050001
טלפון:
02-5807621
פקס:
02-5803355
מנהל/ת:
נסים שמואל חמואי
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
341
בנים:
341
בנות:
0
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 42 0 21.0
ב 2 46 0 23.0
ג 2 43 0 21.5
ד 1 43 0 43.0
ה 1 42 0 42.0
ו 1 41 0 41.0
ז 1 42 0 42.0
ח 1 42 0 42.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017