כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
190
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
2005
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
רח 5078
כתובת למכתבים:
נצרת ת.ד. 3201, נצרת
מיקוד:
1613101
טלפון:
04-6461865
פקס:
04-6461530
מנהל/ת:
רולא שומר
מפקח/ת:
באסם עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
13
תלמידים:
190
בנים:
102
בנות:
88
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 12 11 23.0
ב 1 14 11 25.0
ג 1 11 14 25.0
ד 1 12 12 24.0
ה 1 13 11 24.0
ו 1 14 11 25.0
ז 1 11 11 22.0
ח 1 15 7 22.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017