כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
185
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
2005
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
רבי מאיר בעל הנס 8
כתובת למכתבים:
רבי מאיר בעל הנס, בית שמש
מיקוד:
9908400
טלפון:
02-9913980
פקס:
02-9997241
אתר אינטרנט:
www.chabad.jedu.org.il
מנהל/ת:
יחיאל יהודה קופצ'יק
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
185
בנים:
185
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 25 0 25.0
ב 1 27 0 27.0
ג 1 26 0 26.0
ד 1 24 0 24.0
ה 1 25 0 25.0
ו 1 20 0 20.0
ז 1 20 0 20.0
ח 1 18 0 18.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017