כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
47
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
15.7
שנת הקמה:
2005
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
משך חכמה 40
כתובת למכתבים:
מודיעין עילית ת.ד. 4144, מודיעין עילית
מיקוד:
91719
טלפון:
08-9763063
פקס:
08-9791449
מנהל/ת:
יצחק רוזנבלט
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
חדוות התלמוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017