כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
107
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
21.4
שנת הקמה:
2005
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 19
כתובת למכתבים:
בני ברק 19, בני ברק
מיקוד:
71919
טלפון:
08-9791420
פקס:
08-9791453
מנהל/ת:
אשר ויזניצר
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אמרי חיים ויזניץ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017