כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
163
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
20.4
שנת הקמה:
2000
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
חב"ד 2
כתובת למכתבים:
חב"ד 2, ביתר עילית
מיקוד:
9054302
טלפון:
02-5800654
פקס:
153-25800654
מנהל/ת:
משה דוד מרקובסקי
מפקח/ת:
ישראל יהודה אברהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
163
בנים:
163
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 23 0 23.0
ב 1 18 0 18.0
ג 1 23 0 23.0
ד 1 22 0 22.0
ה 1 23 0 23.0
ו 1 18 0 18.0
ז 1 19 0 19.0
ח 1 17 0 17.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017