כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
270
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
20.8
שנת הקמה:
2011
רשות:
אבו גוש
פרטי קשר
יישוב:
אבו גוש
כתובת:
התמר
כתובת למכתבים:
מבשרת ציון ת.ד. 40042, מבשרת ציון
מיקוד:
9140001
טלפון:
02-6528245
פקס:
02-6528371
מנהל/ת:
עמראן גמהור
מפקח/ת:
דורית מרגלית רזיאל אלישר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. מקומית אבו גוש
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
270
בנים:
158
בנות:
112
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 21 15 36.0
ב 2 20 22 21.0
ג 3 35 17 17.3
ד 2 24 23 23.5
ה 2 27 15 21.0
ו 3 31 20 17.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017