כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
32
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
6.4
שנת הקמה:
1995
רשות:
מג'אר
פרטי קשר
יישוב:
מגאר
כתובת:
מגאר
כתובת למכתבים:
מגאר ת.ד. 677, מגאר
מיקוד:
2012800
טלפון:
04-6782682
פקס:
04-6783058
מנהל/ת:
בושרה כנג' סירחאן
מפקח/ת:
פאדיא פלאח
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית מג'אר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
32
בנים:
24
בנות:
8
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 5 1 6.0
ג 1 6 0 6.0
ח 1 4 4 8.0
יא 1 5 1 6.0
יב 1 4 2 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017