כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
62
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
6.2
שנת הקמה:
1994
רשות:
כסרא-סמיע
פרטי קשר
יישוב:
כסרא-סמיע
כתובת:
כפר סמיע
כתובת למכתבים:
כפר סמיע, כסרא-סמיע
מיקוד:
2013800
טלפון:
04-9873310
פקס:
04-9873310
מנהל/ת:
אדמא קבלאן
מפקח/ת:
פאדיא פלאח
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית כסרא סמיע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
62
בנים:
33
בנות:
29
כיתות מיוחדות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 6 1 7.0
ה 1 3 3 6.0
ז 1 4 2 6.0
ח 2 5 7 6.0
ט 1 4 3 7.0
י 1 3 3 6.0
יא 1 1 5 6.0
יב 2 7 5 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017