בית ספר אלבסמה כסרא-סמיע

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
כסרא-סמיע
מגזר
דרוזי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. מקומית כסרא סמיע
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
אדמא קבלאן
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
55.2%
חציון וותק הוראה
20 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

3
מורים
26
מורות

תלמידים

33
בנים
27
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

8,259,871 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

6,388,520 ₪
עלות שעות הוראה
6,388,520 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,871,351 ₪
שירותי היקף
1,431,804 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
14,127 ₪
חינוך מיוחד
303,114 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-9,270
רכישות חוזים והקצבות
70,856 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
60,720 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
819,915 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
136,653 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.0