בית ספר אלרחמה-ג'דידה ג'דיידה-מכר

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
ג'דיידה-מכר
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי חט"ב ועליונה
יוח"א
כן
מוטב
מ. מקומית גדידה מכר
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
דלאל מלחם
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
42.1%
חציון וותק הוראה
15 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

3
מורים
16
מורות

תלמידים

32
בנים
12
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

4,743,164 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,736,537 ₪
עלות שעות הוראה
3,736,537 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,006,627 ₪
שירותי היקף
700,943 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
9,013 ₪
חינוך מיוחד
206,498 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-8,760
רכישות חוזים והקצבות
51,033 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
47,900 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
670,752 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
106,711 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.3