כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
87
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
7.9
שנת הקמה:
1988
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
נצרת
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2554, נצרת
מיקוד:
1612402
טלפון:
04-6552265
פקס:
04-6552265
מפקח/ת:
נדים סלימאן
יישוב:
נצרת
כתובת:
נצרת
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2554, נצרת
מיקוד:
1612402
טלפון:
04-6552265
פקס:
04-6552265
מנהל/ת:
ופא חאמד
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
87
בנים:
47
בנות:
40
כיתות מיוחדות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 1 8 9.0
ח 1 5 3 8.0
ט 1 6 3 9.0
יא 2 10 5 7.5
יב 6 25 21 7.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017