כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
131
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
6.9
שנת הקמה:
1976
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
פאולוס השישי 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1586, נצרת
מיקוד:
1611502
טלפון:
04-6573443
פקס:
04-6550299
מנהל/ת:
קארלו פונדריני
מפקח/ת:
ג'יריס מנסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
ביה"ס המשפחה הקדושה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2020
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
131
בנים:
81
בנות:
50
כיתות מיוחדות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 7 1 8.0
ד 1 4 5 9.0
ה 1 6 2 8.0
ו 1 3 3 6.0
ז 2 8 5 6.5
ח 1 5 1 6.0
ט 1 6 0 6.0
י 1 4 2 6.0
יא 3 12 9 7.0
יב 7 26 22 6.9
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017