כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
94
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
7.2
שנת הקמה:
1975
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
רח 7071 6
כתובת למכתבים:
נצרת ת.ד. 50932, נצרת
מיקוד:
1616601
טלפון:
04-6554244
פקס:
04-6470942
מנהל/ת:
ג'ומאן טנוס נג'אר
מפקח/ת:
נדים סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
94
בנים:
81
בנות:
13
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 6 2 8.0
ג 1 7 1 8.0
ד 2 12 1 6.5
ה 1 5 1 6.0
ו 2 11 3 7.0
ז 1 6 2 8.0
ח 1 8 0 8.0
י 1 8 0 8.0
יא 1 6 1 7.0
יב 2 12 2 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017