כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
429
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
25.2
שנת הקמה:
2005
רשות:
עראבה
פרטי קשר
יישוב:
עראבה
כתובת:
עראבה
כתובת למכתבים:
עראבה ת.ד. 286, עראבה
מיקוד:
30812
טלפון:
04-6746432
פקס:
04-6746433
מנהל/ת:
אחמד נסאר
מפקח/ת:
מרתה סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית עראבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
429
בנים:
216
בנות:
213
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 42 38 26.7
ב 3 41 33 24.7
ג 3 37 39 25.3
ד 2 23 31 27.0
ה 3 30 45 25.0
ו 3 43 27 23.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017