כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2000
רשות:
ביתר עילית
פרטי קשר
יישוב:
ביתר עילית
כתובת:
יסוד העבודה 17
כתובת למכתבים:
ביתר עילית 4, ביתר עילית
טלפון:
02-8070820
טלפון נוסף:
052-7697516
פקס:
02-8070880
מנהל/ת:
שרה טיישר
מפקח/ת:
שושנה אלימלך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017