בית ספר אור אברהם טשכנוב ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
ירושלים
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
תרבותי-ייחודי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ט - יב
שלבי חינוך
עליונה בלבד
יוח"א
לא
מוטב
קהילת טשכנוב
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
שמעון פרוכטהנדלר
חמישון טיפוח חט"ע
3
עשירון טיפוח חט"ע
6
אשכול למ"ס רשות
3
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

105
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

4.8%
עולים
95.2%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

925,384 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

923,292 ₪
עלות שעות הוראה
923,292 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,092 ₪
שירותי היקף
0 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
912 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
1,180 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
8,813 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
26.3