כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
99
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
2005
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אבן האזל 10
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5445, ירושלים
מיקוד:
9105302
טלפון:
02-5387018
פקס:
02-5387585
מנהל/ת:
שמעון פרוכטהנדלר
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קהילת טשכנוב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
99
בנים:
99
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 8 0 8.0
י 1 33 0 33.0
יא 1 46 0 46.0
יב 1 12 0 12.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017