כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
38
כיתות:
2
תלמידים בכיתה:
19.0
שנת הקמה:
2005
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אבן האזל 10
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5445, ירושלים
טלפון:
02-5387018
פקס:
02-5387585
מנהל/ת:
אברהם בן ציון בקרמן
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קהילת טשכנוב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
38
בנים:
38
בנות:
0
כיתות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
יא 1 22 0 22.0
יב 1 16 0 16.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017