כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
107
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
26.8
שנת הקמה:
2005
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אבן האזל 10
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 5445, ירושלים
מיקוד:
9105302
טלפון:
02-5387018
פקס:
02-5387585
מנהל/ת:
שמעון פרוכטהנדלר
מפקח/ת:
יהושע גרבר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
תרבותי-ייחודי
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
קהילת טשכנוב
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
107
בנים:
107
בנות:
0
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 12 0 12.0
י 1 47 0 47.0
יא 1 37 0 37.0
יב 1 11 0 11.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017