כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
גן - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2004
רשות:
נהריה
פרטי קשר
יישוב:
נהריה
כתובת:
שד בן צבי
כתובת למכתבים:
ת.ד. 21, נהריה
מיקוד:
2210001
טלפון:
04-9107124
פקס:
04-9107122
מנהל/ת:
יעל קופל
מפקח/ת:
אלסה אתי שגב שהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נהריה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017