כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
גן - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1996
רשות:
צפת
פרטי קשר
יישוב:
צפת
כתובת:
בי"ח רבקה זיו
כתובת למכתבים:
צפת, צפת
טלפון:
04-6827079
פקס:
04-6828079
מנהל/ת:
סמדר ברקוביץ
מפקח/ת:
הילה מלכה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית צפת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017