כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
59
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
8.4
שנת הקמה:
1960
רשות:
נהריה
פרטי קשר
יישוב:
נהריה
כתובת:
השרון 56
כתובת למכתבים:
השרון 56, נהריה
מיקוד:
22224
טלפון:
04-9822691
פקס:
04-9822691
מנהל/ת:
ויקטוריה בונדר
מפקח/ת:
אלסה אתי שגב שהם
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נהריה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות שכלית קלה
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
59
בנים:
42
בנות:
17
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 6 3 9.0
ה 1 5 3 8.0
ז 2 14 2 8.0
ח 1 5 3 8.0
ט 1 6 2 8.0
יא 1 4 0 4.0
יב 1 2 4 6.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017