בית ספר אילנות נהריה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
נהריה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית נהריה
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
רות פיסאחוב
אשכול למ"ס רשות
6
מורים בעלי תואר שני+
53.1%
חציון וותק הוראה
13.5 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%

עובדי הוראה

2
מורים
30
מורות

תלמידים

47
בנים
24
בנות

תלמידים עולים

8.5%
עולים
91.5%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

7,423,433 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,735,733 ₪
עלות שעות הוראה
5,735,733 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,687,700 ₪
שירותי היקף
1,252,613 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
13,763 ₪
חינוך מיוחד
326,518 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-17,820
רכישות חוזים והקצבות
52,151 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
60,475 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
818,106 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
103,704 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
7.9