כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
364
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
22.8
שנת הקמה:
1999
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 249, טמרה
מיקוד:
3081104
טלפון:
04-9943650
פקס:
04-9947176
מנהל/ת:
פיסל עואד
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
364
בנים:
199
בנות:
165
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 31 24 27.5
ב 3 34 32 22.0
ג 2 24 33 28.5
ד 3 43 25 22.7
ה 4 45 27 18.0
ו 2 22 24 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017