כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
268
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
20.6
שנת הקמה:
1981
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 444, טמרה
מיקוד:
30811
טלפון:
04-9946506
פקס:
04-9946506
מנהל/ת:
יוסף חג'אזי
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
268
בנים:
128
בנות:
140
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 19 21.0
ב 1 10 18 28.0
ג 3 23 29 17.3
ד 2 21 19 20.0
ה 3 34 31 21.7
ו 2 17 24 20.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017