כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
272
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
1981
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 444, טמרה
מיקוד:
3081106
טלפון:
04-9946506
פקס:
04-9946506
מנהל/ת:
יוסף חג'אזי
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
272
בנים:
126
בנות:
146
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 20 26 23.0
ב 3 28 24 17.3
ג 1 10 18 28.0
ד 2 15 26 20.5
ה 3 26 24 16.7
ו 2 27 28 27.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017