כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
371
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
26.5
שנת הקמה:
1978
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 9, טמרה
מיקוד:
30811
טלפון:
04-9946788
פקס:
04-9941903
דוא"ל:
wafikadia@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
סמאח עואד
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
371
בנים:
177
בנות:
194
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 32 28 30.0
ב 2 29 34 31.5
ג 2 30 33 31.5
ד 2 23 32 27.5
ה 3 27 34 20.3
ו 3 36 33 23.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016