כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
246
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
20.5
שנת הקמה:
1971
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
ביר אבו אל ג'יש 14
כתובת למכתבים:
נצרת ת.ד. 404, נצרת
מיקוד:
16115
טלפון:
04-6563641
פקס:
04-6464862
דוא"ל:
amalabo12@hinuchm.k12.il
אתר אינטרנט:
naz.sisma.org.il
מנהל/ת:
סלוא זועבי
מפקח/ת:
באסם עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
246
בנים:
139
בנות:
107
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 16 13 29.0
ב 2 23 19 21.0
ג 2 18 25 21.5
ד 3 28 22 16.7
ה 2 25 16 20.5
ו 2 29 12 20.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016