כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
233
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
21.2
שנת הקמה:
1971
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
ביר אבו אל ג'יש 14
כתובת למכתבים:
ת.ד. 404, נצרת
מיקוד:
1610302
טלפון:
04-6563641
פקס:
04-6464862
אתר אינטרנט:
naz.sisma.org.il
מנהל/ת:
סלוא זועבי
מפקח/ת:
באסם עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
233
בנים:
122
בנות:
111
כיתות:
10
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 15 13 28.0
ב 2 26 18 22.0
ג 1 15 12 27.0
ד 3 28 22 16.7
ה 2 19 25 22.0
ו 2 19 21 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017