כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
438
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
1971
רשות:
כפר מנדא
פרטי קשר
יישוב:
כפר מנדא
כתובת:
כפר מנדא
כתובת למכתבים:
כפר מנדא ת.ד. 44, כפר מנדא
מיקוד:
1790700
טלפון:
04-9508159
פקס:
04-9863607
אתר אינטרנט:
sites.google.com
מנהל/ת:
סוהיל עיסאוי
מפקח/ת:
חמד טרביה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית כפר מנדא
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
438
בנים:
216
בנות:
222
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 31 23 27.0
ב 3 33 33 22.0
ג 3 25 41 22.0
ד 3 37 34 23.7
ה 5 61 52 22.6
ו 3 29 39 22.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017