כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
351
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
23.4
שנת הקמה:
1971
רשות:
סח'נין
פרטי קשר
יישוב:
סח'נין
כתובת:
סח'נין
כתובת למכתבים:
סח'נין ד.נ. אשרת, סח'נין
מיקוד:
3081000
טלפון:
04-6741841
פקס:
04-6747227
מנהל/ת:
כמאל ח'לאילה
מפקח/ת:
תאופיק זערורה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית סחנין
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
351
בנים:
170
בנות:
181
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 27 25.5
ב 2 25 21 23.0
ג 2 23 26 24.5
ד 2 27 27 27.0
ה 3 33 38 23.7
ו 4 38 42 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017