כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
312
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
20.8
שנת הקמה:
1970
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
ח'לת שריף
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 83, טמרה
מיקוד:
3081102
טלפון:
04-9946251
פקס:
04-9941864
מנהל/ת:
ערין מג'דוב
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
312
בנים:
149
בנות:
163
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 21 24 22.5
ב 2 18 26 22.0
ג 2 21 25 23.0
ד 4 41 33 18.5
ה 3 27 30 19.0
ו 2 21 25 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017