כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
537
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
26.9
שנת הקמה:
1971
רשות:
טמרה
פרטי קשר
יישוב:
טמרה
כתובת:
טמרה
כתובת למכתבים:
טמרה ת.ד. 235, טמרה
מיקוד:
3081104
טלפון:
04-9946966
פקס:
04-9940937
מנהל/ת:
מוחמד עואד
מפקח/ת:
סבאח סבאח
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית טמרה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
537
בנים:
263
בנות:
274
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 39 38 25.7
ב 3 39 44 27.7
ג 3 43 45 29.3
ד 3 43 43 28.7
ה 5 55 54 21.8
ו 3 44 50 31.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017