כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
277
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
1971
רשות:
עראבה
פרטי קשר
יישוב:
עראבה
כתובת:
עראבה
כתובת למכתבים:
עראבה ת.ד. 166, עראבה
מיקוד:
3081203
טלפון:
04-6741775
פקס:
04-6742688
מנהל/ת:
ח'תאם עליאן
מפקח/ת:
מרתה סלימאן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית עראבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
277
בנים:
135
בנות:
142
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 21 21 21.0
ב 2 24 16 20.0
ג 2 21 21 21.0
ד 2 23 25 24.0
ה 2 23 24 23.5
ו 2 23 35 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017