כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
235
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
19.6
שנת הקמה:
1970
רשות:
עין מאה'ל
פרטי קשר
יישוב:
עין מאהל
כתובת:
עין מאהל
כתובת למכתבים:
עין מאהל ת.ד. 813, עין מאהל
מיקוד:
17902
טלפון:
04-6457521
פקס:
04-6468233
מנהל/ת:
סוהא אבו ליל
מפקח/ת:
איבתסאם עזאיזה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. מקומית עין מאהל
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
235
בנים:
113
בנות:
122
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 16 24 20.0
ב 2 22 18 20.0
ג 2 23 20 21.5
ד 2 18 20 19.0
ה 2 18 21 19.5
ו 2 16 19 17.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017