כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
147
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
16.3
שנת הקמה:
1971
רשות:
מרום הגליל
פרטי קשר
יישוב:
עין אל-אסד
כתובת:
עין אל-אסד
כתובת למכתבים:
עין אל-אסד ת.ד. 6302 ד.נ. בקעת בית הכרם, עין אל-אסד
מיקוד:
20127
טלפון:
04-6989154
פקס:
04-6987104
מנהל/ת:
סאלח בדר
מפקח/ת:
עמאד פארס
פרטים נוספים
מגזר:
דרוזי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
מ. אזורית מרום הגליל
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
147
בנים:
76
בנות:
71
כיתות:
9
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 8 7 15.0
ב 1 6 11 17.0
ג 1 6 6 12.0
ד 1 14 8 22.0
ה 1 7 6 13.0
ו 1 9 7 16.0
ז 1 10 5 15.0
ח 1 10 7 17.0
ט 1 6 14 20.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017