כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
103
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
12.9
שנת הקמה:
1970
רשות:
נצרת
פרטי קשר
יישוב:
נצרת
כתובת:
שכון רם 16
כתובת למכתבים:
ת.ד. 2160, נצרת
מיקוד:
1612101
טלפון:
04-6574038
פקס:
04-6564590
מנהל/ת:
דיאנא לואבנה
מפקח/ת:
באסם עיאדאת
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית נצרת
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
103
בנים:
55
בנות:
48
כיתות:
6
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 11 9 20.0
ב 2 10 11 10.5
ג 1 4 11 15.0
ד 2 11 5 8.0
ה 1 9 3 12.0
ו 1 10 9 19.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017